V!TA training: Omgaan Met Geld - SEP 2015

Maandag 14 september gaat de cursus Omgaan met Geld weer starten!

Van 14.00 tot 16.00 uur.

Inwoners van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel die moeite hebben met rondkomen en wat meer zicht op hun uitgaven willen hebben kunnen de cursus “omgaan met geld” volgen.

De cursus gaat in op het ordenen van de financiële administratie, er wordt o.a. een maandbegroting en een jaarbegroting gemaakt. Zo krijg je beter zicht op wat de dure en goedkope maanden zijn. De cursist leert de inkomsten en uitgaven op een rijtje te krijgen. Waardoor meer weloverwogen beslissingen worden genomen met als doel financiële problemen te voorkomen, of je maakt je keuzes zo dat je ook eens dat kunt kopen waar anders nooit geld voor is.

Ook komt in de cursus aan bod wat schulden en betalingsachterstanden zijn, en hoe hier mee kan worden omgegaan. Ook andere onderwerpen zoals; sparen, verzekeringen en subsidies, komen in de cursus aan bod. In de cursus wordt gerichte informatie gegeven over deze onderwerpen.

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De cursus start (onder voorbehoud) maandag 14 september 2015 om 14.00 uur, aanvang met koffie en thee en eindigt om 16.00 uur  en wordt gehouden in het hoofdkantoor van Vita welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2 te Amstelveen.

  • 14, 21 en 18 september
  • 5, 12 en 26  oktober
  • 2 en 9 november

Opgave bij de vestigingen van Vita of via de mail: achterwachtamstelveen@vitawelzijnenadvies.nl , achterwachtuithoorn@vitawelzijnenadvies.nl

De bijdrage voor deze cursus bedraagt € 15,-.

Daar zijn bij inbegrepen de cursusmap, koffie en thee.