Gemeente Uithoorn verruimt de doelgroep Energietoeslag

• De doelgroep is voor 2022 verruimd tot 130% van het wettelijk sociaal minimum
• Huishoudens die door de verruiming ook recht hebben, kunnen de energietoeslag aanvragen vanaf 7 november 2022
• Aanvragen kan t/m 31 januari 2023
• Als iemand al een aanvraag heeft gedaan (en deze is afgewezen), hoeft er geen nieuwe aanvraag gedaan te worden.
Als iemand nu toch recht heeft sturen we dit jaar automatisch een bericht.
• Daarnaast is de energietoeslag verhoogd van €800 naar €1300 voor 2022 (voor de gehele doelgroep).
Indien de energietoeslag al rechtmatig toegekend is, ontvangt het huishouden automatisch een nabetaling van €500.
Hiervoor hoeven inwoners niets te doen.
Inwoners die na 7 november de energietoeslag toegekend krijgen, ontvangen in een keer het bedrag van €1300,-
• Alle inwoners in een schuldentraject van de Wsnp en Msnp hebben in 2022 ook recht op de energietoeslag.
Zij moeten wel zelf een aanvraag indienen.

De informatie op de gemeentewebsite is aangepast naar de nieuwe situatie: Energietoeslag aanvragen - Gemeente Uithoorn.

Mocht u vragen hebben over de Energietoeslag dan kunt u contact opnemen met:
het Sociaal Loket via (0297) 513 111 bereikbaar op werkdagen van 9:00-10:30 uur, of via sociaal.loket@uithoorn.nl