Energietoeslag

Bij een inkomen van 120% van het minimum heeft u recht op € 800,00 Energietoeslag.
Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering dan ontvangt u dit automatisch via uw gemeente.
Denkt u toch in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan-van-ongeveer-%E2%82%AC-800

Na de ontvangst van de toeslag zal de bewindvoerder het bedrag reserveren om hiermee de energiekosten en jaarnota te betalen. 

Wist u dat vrijwel iedere gemeente een EnergieCoach heeft, die bij u thuis kostenbesparende tips kan geven?
Uw gemeente kan u hierover verder informeren.