Belastingen

Kwijtschelding

AmstelVisie wil graag berekenen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de Gemeente- & Waterschapsbelasting.
Als u deze aanslagen op uw huisadres heeft ontvangen, dan verzoeken wij om deze door te sturen naar info@amstelvisie.nl

Jaaropgave(n)

Binnenkort zal AmstelVisie weer uw aangifte inkomstenbelasting 2021 verzorgen.
Als u opgaven op uw huisadres heeft ontvangen, zou u deze dan willen doorsturen naar info@amstelvisie.nl?

Komt u in aanmerking voor aftrek zorgkosten? Nibud aftrek zorgkosten.
Laat het ons weten!